de samenwerkende elektrobedrijven

Connect 2025 de installatiesector is volop in beweging

Afgelopen februari 2018 is, uit naam van Doekle Terpstra als voorzitter van UNETO-VNI, de toekomstverkenning voor de installatiebranche Connect 2025 gepresenteerd. Dit rapport gaat dieper in op de vele ontwikkelingen in Nederland en wat voor gevolgen die hebben voor de installatietechniek. ElektroNed, het samenwerkingsverband waar wij bij aangesloten zijn, is branchepartner van UNETO-VNI. ElektroNed volgt, met en voor ons, alle ontwikkelingen op de voet.

Wij geven u aan de hand van de zes thema's uit Connect 2025 graag een inkijk in alle veranderingen waar wij nu al op anticiperen. De stad Nederland: metropoolregio's breiden uit. Nu al woont ruim 85% van onze bevolking in stedelijk gebied. Om welvaart en welzijn te borgen is slimme (installatie)technologie nodig die mede zorgt voor:

- Efficiënte en slimme mobiliteit
- Flexibel gebruik van gebouwen
- Lokale productie en distributie
- Veilige en gezonde leefomgeving
- Ouderen die langer thuis wonen (healthcare@home)
- Leefbare kleinere kernen

Nul = Norm: van traditionele naar groene energie. De circulaire economie vraag een complete omslag in denken en werken. ElektroNed erkende dat al eerder en is lid van het Urban Mining Collective www.urbanminingcollective.nl

Data als grondstof: het Internet of Things (IoT) genereert enorm veel data. En ook de productie-industrie zit straks vol met sensoren om data te verzamelen. Als installatiebranche staan we aan de bron hiervan. We sluiten aan, verbinden, verzamelen en begrijpen.

Branche zonder grenzen: er liggen steeds minder harde grenzen tussen branches. Denk aan voorbeelden zoals Uber en Booking.com. Nieuwkomers kunnen de installatiebranche betreden maar wij kunnen als installatiebranche ons werkveld ook steeds breder maken. Dat gebeurt nu dan ook al.

Mensenwerk: nieuwe marktkansen en technologieën vragen om goede medewerkers met de juiste kennis, ervaring en skills. Onze medewerkers kunnen daarvoor opleidingen volgen bij leveranciers en aan de ElektroNed Academy.

Nieuwe werkwijzen: welke behoeften heeft de eindgebruiker (comfort, veiligheid, warmte) en met welke oplossingen spelen we daar als installateur optimaal op in? Daar geven we een antwoord op. Daarnaast werken we met BIM (Business Information Modelling) voor optimale samenwerking met al onze bouwpartners. En we zien een verschuiving in behoefte van bezit naar gebruik. Deze vraagt om steeds meer 'as a service' dienstverlening (denk bijvoorbeeld aan 'light as a service' of 'climate as a service)'

Wilt u hier graag meer over weten? Ga dan naar www.connect2025.nl.

Connect 2025 de installatiesector is volop in beweging