de samenwerkende elektrobedrijven

Slopen wordt oogsten om waarde te behouden

Circulair ondernemen

Slopen wordt oogsten om waarde te behouden

ElektroNed is een samenwerking aangegaan met het bedrijf New Horizon Urban Mining. New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen bij renovatie, transformatie of sloop. Zij laten het aanbod van de aanwezige grondstoffen en materialen voor hergebruik aansluiten op de marktvraag. Het resultaat? Een nieuwe, waardevolle oogst.

Als installateur zien wij, dat duurzaamheid en circulair denken steeds meer omarmd worden in de bouw- en installatiebranche. Omdat nieuwe regelgeving dat vereist. Omdat wij samen met onze klanten graag duurzaamheidcertificeringen, zoals bijvoorbeeld BREEAM, binnen willen halen of beter willen scoren op de CO2-ladder. Maar vooral ook omdat we met z'n allen doordrongen zijn van het besef dat duurzaam en circulair ondernemen geen keuze maar een must is. De ambitie en werkwijze van New Horizon past perfect bij ons denken en bij de expertise die we als elektrotechnisch specialisten in kunnen brengen.

 

 Specialisten zijn nodig voor verantwoord oogstproces

Niet slopen maar ontmantelen, of beter: ‘oogsten’. Alleen dan blijft de maximale waarde van elementen en grondstoffen in gebouwen behouden. Als je anders kijkt, zie je geen oud ijzer maar een kabelgoot. Zie je geen koper maar een kabel. Het zorgvuldig en goed ontmantelen van gebouwen vergt echter wel kennis, kunde en 'beleid'.

Daar heb je specialisten voor nodig. En wij, als ElektroNed-partners, zijn die specialist. Waarom? Omdat we vrijwel alle technische disciplines invullen. In elektrotechniek maar ook in werktuigbouwkundige installaties en in specialismen zoals bijvoorbeeld brand- en inbraakbeveiliging, zonnepanelen en energieopslag en -monitoring. Onze kennis en kunde zetten we vanaf nu ook graag in voor het slim ontmantelen van gebouwen.

 

Uw oude gebouw heeft veel waarde
Wat we nu zien, is dat het slopen van gebouwen en de potentiële markt voor hergebruik van materialen nog ontkoppelde werelden zijn. Dat kan en moet anders. We moeten veel meer denken in 'grondstoffen' in plaats van 'afval'. Want als we slim ontmantelen, kunnen we veel meer waarde uit een gebouw halen. En deze vervolgens ook vermarkten. Uw oude gebouw blijkt dan veel meer waard dan u denkt. En u draagt - met het mogelijk maken van hergebruik van elementen en grondstoffen - ook uw steentje bij als het om CO2-reductie gaat.

Wilt u meer informatie over onze samenwerking met New Horizon (www.newhorizon.nl) en de activiteiten die daaruit voortvloeien?
Neem dan gerust contact met ons op.

 

Slopen wordt oogsten om waarde te behouden