de samenwerkende elektrobedrijven

Onderzoek voor ElektroNed als beste beoordeeld!

Bij ElektroNed willen we elkaar helpen om ‘excellerende ondernemingen’ te worden. Maar wat betekent dat dan? Twee topstudenten van de Hogeschool Utrecht, Samir Aynan en Rick de Kruijf, hebben in opdracht van ElektroNed onderzoek gedaan naar ‘Goed bestuur in het MKB’.

Op 26 september 2014 hebben beide heren de prijs voor de beste scriptie Bedrijfseconomie ontvangen. Ook hebben zij, samen met enkele docenten van de HU, een artikel in het Controllermagazine geplaatst over dit onderwerp. Een trots makend resultaat.

 

Wat is een excellerende onderneming?

Rick en Samir hebben een degelijk rapport opgeleverd met een goede theoretische onderbouwing, maar óók met een praktische tool om de mate van excellentie te meten van een bedrijf.

Dit laatste was een expliciete eis vanuit ElektroNed. Theoretisch inzicht is een goede basis, maar het gaat natuurlijk om de praktische toepassing, waarbij bedrijven daadwerkelijk in beweging komen en een veranderingstraject ingaan. De tool biedt handvatten om die beweging in kaart te brengen. Binnen de ElektroNed Academy wordt de tool momenteel ook daadwerkelijk ingezet.

Het onderliggende rapport vonden wij belangwekkend genoeg om met iedereen te delen. U kunt het vinden via deze link: Goed MKB bestuur II.

Op basis van onderzoek naar enkele management filosofieën en modellen (INK, HPO en LEAN) is uit de meest relevante factoren van die modellen een concept geformuleerd met de volgende elementen:

  1. Missie, visie en strategie
  2. Leiderschap
  3. Management van processen
  4. Omgang met belanghebbenden
  5. Performancemeting en risicomonitoring
  6. Innovatie en continue verbetering
  7. Kwaliteit van medewerkers

Op basis van deze theoretische onderbouwing zijn vijf ElektroNed partners geïnterviewd, waarbij (natuurlijk) duidelijk werd dat geen van de vijf op dit moment over alle kenmerken van excelleren beschikte. Alle elementen en concepten uit het model werden wél door hen onderkend.

 

De ElektroNed Academy faciliteert excellerende bedrijven

Voor ElektroNed is dit een bevestiging van onze visie dat een bedrijf in een sterk veranderende maatschappijen voortdurend bezig moet zijn met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Dat is een lange en vaak moeizame weg, dus het betekent ‘hard werken’. Daarom gebruiken wij het werkwoord ‘excelleren’ in verband met bedrijven die desondanks gefocust op weg gaan om zichzelf voortdurend te verbeteren in de richting van een expliciet organisatiedoel. Onze ElektroNed Academy is speciaal bedoeld om de aangesloten bedrijven daarbij te faciliteren. 

Onderzoek voor ElektroNed als beste beoordeeld!