de samenwerkende elektrobedrijven

Toekomstverkenning Technische Installatiebranche Connect2025

Op 9 maart 2018 heeft Uneto-Vni voorzitter Doekle Terpstra het eerste exemplaar van het Connect2025 rapport overhandigd aan Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

Connect2025 is een toekomstverkenning voor de Technische Installatiebranche, waarvan de resultaten door ElektroNed worden omarmd. 

Connect2025 geeft een beeld van de rol die techniek gaat spelen in de gebouwde omgeving, infrastructuur, mobiliteit en industrie. Opvallend is de centrale positie die de installatiebranche inneemt bij de aanpak van vrijwel alle grote maatschappelijke uitdagingen. Als het gaat om onderwerpen als de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken ligt het voor de hand dat de oplossingen moeten komen van duurzame en vernieuwende techniek. Maar Connect2025 laat zien dat ook op terreinen als zorg, veiligheid en digitalisering deskundigen en beleidsmakers zich in toenemende mate richten op technische innovaties om knelpunten op te lossen en in te spelen op veranderende behoeften. Doekle Terpstra, voorman van de installatiebranche: "Onze sector is proactief. We wachten de ontwikkelingen in de samenleving niet af, maar sturen aan op het toepassen van technische vernieuwingen. Ondernemers in de installatietechniek willen bijdragen aan een gezonder, efficiënter, veiliger en mooier Nederland. Dat blijft gelukkig niet onopgemerkt."

 

Toekomstverkenning Technische Installatiebranche Connect2025

Bijlage

Connect2025 rapport compleet
Connect2025 samenvatting
Connect2025 introductiekrant
Presentatie Rene Vogels Connect2025 12 maart
Link naar website Connect2025