de samenwerkende elektrobedrijven
Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.elektroned.nl) van Elektroned. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Elektroned spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan Elektroned niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Elektroned aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Elektroned-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Elektroned liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Elektroned. Elektroned is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Contact

Wilt u meer informatie over ElektroNed of over een aangesloten ElektroNed-bedrijf? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Vul het contactformulier in.